Zoek

6.03 Wijze van betalen

Jaarlijks ontvangen ouders /verzorgers in het najaar van Ons Middelbaar Onderwijs één of meerdere digitale facturen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage, diverse reizen en overige activiteiten. De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De deelraad stelt deze bijdrage ook vast en ziet toe op de besteding. De specifieke kosten voor leerlingen die deelnemen aan de Topsport Talentschool (LOOT) staan ook op deze factuur vermeld. Intekenen voor dit project verplicht u tot het betalen van de kosten.

De digitale facturering geschiedt via Accept Email. Accept Email is een rekening in uw mailbox in plaats van in uw brievenbus, die op eenvoudige wijze direct en snel betaald kan worden via iDEAL.

De factuur, die door onze school is opgesteld en door u betaald dient te worden, wordt als bijlage opgenomen in de mail die u ontvangt. Deze mail wordt naar u gezonden vanuit vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (finfact@postnl.omo.nl) met de factuur als bijlage. In de betreffende mail is een duidelijke beschrijving van de betalingsprocedure opgenomen. De factuur dient binnen 28 dagen te worden betaald. Mocht u meer informatie wensen over Accept Email, dan verwijzen we u naar de website van Accept

Indien het niet mogelijk is om de factuur geheel of gedeeltelijk te betalen, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Stichting Leergeld
Onze lokale Leergeld stichtingen stellen, afhankelijk van de lokaal beschikbare financiële middelen en het lokale voorzieningenaanbod van andere instanties en organisaties, elk hun eigen toekenningsbeleid en vergoedingenbeleid vast.
Doorgaans ligt de inkomensgrens die door Leergeld stichtingen wordt gehanteerd, om voor ondersteuning in aanmerking te komen, rond de 120% van het bijstandsniveau, maar dat kan dus lokaal afwijken. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om maatwerk te verlenen. Bij twijfel of voor meer informatie kunt u contact opnemen via www.leergeld.nl

(Gedeeltelijke) kwijtschelding 
Indien ouder(s)/verzorger(s) net boven de 120% bijstandsnorm zitten met hun inkomen én er is geen bijdrage vanuit Stichting Leergeld mogelijk, dan kijken wij naar de mogelijkheden van een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de ouderbijdrage.

Betalingsregeling
Indien u niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen maar de rekening(en) wel graag in meerdere delen betaalt, dan kunt u altijd een beroep doen op een betalingsregeling. Voor meer informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met de financiële administratie op debiteuren@parmantscholen.nl

Terug naar het overzicht