Leden gezocht voor de oudervereniging

De oudervereniging is een belangrijke schakel in de communicatie tussen de school en ouders. De vereniging denkt ook mee over de identiteit en de organisatie van de school, en draagt bij aan het creëren van een goed schoolklimaat.

Wegens vertrek van enkele ouders zijn we op zoek naar nieuwe leden. De oudervereniging komt ongeveer zes maal per jaar bijeen voor overleg op de maandagavond. 

Wat doet de oudervereniging?

- Wij denken mee over de identiteit en de organisatie van de school; 
- Wij bespreken de gang van zaken en denken mee over o.a. excursies, de sfeer op het schoolplein en de organisatie van diverse activiteiten;
- Daarnaast stimuleren wij de ouderbetrokkenheid van alle ouders door duidelijke communicatie en een actieve benadering van ouders en de leerlingenraad;
- Elk jaar organiseren wij een thema-avond over opvoeding en /of (school)loopbaan.

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar info-aloysius@parmantscholen.nl


Terug
Media
  • Aloysius_De_Roosten_Web_02