Gezondheidsklachten en aanwezigheid (beslisboom)

Wij ontvangen veel vragen over het wel/niet naar school mogen van leerlingen als er iemand in de nabije omgeving/gezin corona klachten heeft.

De sectorraad van de VO-scholen, de VO-Raad, ondersteunt scholen bij het uitvoeren van het beleid van de overheid. De VO-Raad helpt scholen ook bij de uitvoering van de RIVM-maatregelen. Al vanaf de uitbraak van corona in Nederland schrijft de overheid in navolging van het RIVM voor dat (vermoedelijk) besmette personen in quarantaine moeten gaan en contact moeten vermijden met anderen.
Nu de scholen open zijn en leerlingen ontvangen, moeten ouders en scholen besluiten nemen over het al dan niet deelnemen aan het onderwijs door leerlingen en medewerkers met klachten. De VO-Raad heeft daarvoor een zogeheten ‘beslisboom’ opgesteld. Net als andere VO-scholen hanteren de scholen van Scholengroep Het Plein deze beslisboom om te bepalen wie thuis moet blijven.

We hebben echter aan de beslisboom een stap toegevoegd, omdat we weten dat er mensen zijn die gebruikelijke/bekende klachten hebben zoals hooikoorts en astma, waardoor chronische klachten bestaan die op de verschijnselen van corona lijken.

Per 15 december is de beslisboom aangepast. Klik hier voor de beslisboom.


Terug
Media
  • Coronavirus