AANMELDEN ZIJ-INSTROOM 2022 -2023

UPDATE 15-07-2022: Voor schooljaar 2022-2023 zitten al onze klassen vol. We kunnen momenteel ook geen leerlingen meer op de wachtlijst zetten, omdat we geen ruimte meer hebben om deze leerlingen te plaatsen.

UPDATE 31-05-2022: Voor zowel lj 2 en lj 3 hebben we een wachtlijst voor zij-instromers. Mocht u uw kind nog willen aanmelden, dan komt uw zoon/dochter op de wachtlijst. We weten pas einde schooljaar of er ruimte komt voor deze leerlingen. Neem voor vragen contact op met ons. 

Wilt u uw kind aanmelden voor een zij-instroom in leerjaar 2, 3 of 4 van Aloysius de Roosten? Dan nodigen we u graag uit voor een afspraak op 24 of 25 mei. Vanaf maandag 9 mei is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met onze administratie en een afspraak in te plannen. Afspraken worden op volgorde van binnenkomst behandeld via 040-2920258.

Om toegelaten te worden tot leerjaar 2, 3 of 4* moet het advies vmbo-t zijn. Iedere aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van de school. Plaatsing is mede afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en het aantal beschikbare plaatsen. Aan de hand van de dossierinformatie, overleg met de school van herkomst en afstemming met u als ouders en uw kind, probeert de aannamecommissie te bepalen of Aloysius De Roosten kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte. Wij kunnen een aanmelding alleen bespreken als de dossierinformatie vanuit de afleverende school compleet is. Informeer dus tijdig de huidige school dat uw kind zich elders gaat aanmelden. 

Op dit moment zijn onderstaande plaatsen beschikbaar. Ieder jaar worden er vele leerlingen aangemeld voor deze leerjaren, het zou daarom kunnen dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn. 

Leerjaar 2 vmbo-t: 0 plaatsen beschikbaar

Leerjaar 3 vmbo-t: 0 plaatsen beschikbaar

* Leerjaar 4 vmbo-t: omdat dit het eindexamenjaar betreft, is een instroom in leerjaar 4 lastiger te realiseren. Mocht u hier vragen over hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met mevr. R. Hofman (teamleider bovenbouw) r.hofman@parmantscholen.nl of mevr. G. Hendriks (aannamecoördinator en psychologe) g.hendriks@parmantscholen.nl. We denken graag met u mee. 

Terug