Profielkeuze en vakkenkeuze

Aan het einde van leerjaar 3 maak je een keuze voor een  profiel en het daarbij behorende vakkenpakket. Er zijn vier profielen;

1. Zorg en Welzijn
2. Economie
3. Techniek 
4. Landbouw 

Zorg en Welzijn

Verplichte vakken zijn: Nederlands,Engels,maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk,rekentoets* (indien geen wiskunde)
1e Profielvak verplicht: biologie
2e Profielvak keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis
2 vrije vakkenkeuze uit alle overige vakken: aardrijkskunde, Duits, economie, Frans, geschiedenis, muziek, nask1, nask2, tekenen, wiskunde 

Economie

Verplicht: Nederlands, Engels, maatschappijleer,culturele kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding,profielwerkstuk, rekentoets (indien geen wiskunde)
1e Profielvak verplicht: economie
2e Profielvak keuze uit wiskunde, Duits, Frans
2 vrije vakkenkeuze uit alle overige vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Frans, geschiedenis, muziek, nask1, nask2, tekenen, wiskunde 

Techniek 

Verplicht: Nederlands, Engels,maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming,lichamelijke opvoeding, profielwerkstuk
1e Profielvak verplicht: wiskunde
2e Profielvak verplicht: nask1
2 vrije vakkenkeuze uit alle overige vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Frans, geschiedenis, muziek, nask2, tekenen

Landbouw

Verplicht: Nederlands, Engels,maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming,lichamelijke opvoeding,profielwerkstuk
1e Profielvak verplicht: wiskunde
2e Profielvak keuze uit nask1, biologie
2 vrije vakkenkeuze uit alle overige vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Frans, geschiedenis, muziek, nask1, nask2, tekenen 


Het is voor leerlingen nog mogelijk om een 7e (extra) vak te kiezen. Dit is mogelijk na een positief advies hierover door de school.