EEN SCHOOL VOOR DE 21E EEUW
Deelraad Aloysius De Roosten

Als deelraad zijn wij direct, vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen Aloysius De Roosten. Dat betreft natuurlijk de nieuwbouw waarbij we van de eerste tekening tot het uiteindelijke ontwerp de vorderingen hebben gevolgd. Dat geldt ook voor ontwikkeling van het nieuwe onderwijsconcept. We zijn hier als deelraad continu in meegenomen en zien dat de nieuwbouw en het onderwijs daadwerkelijk kansen en mogelijkheden biedt, gericht naar de toekomst. Ik vind het een goede zaak dat Aloysius De Roosten de ogen niet sluit voor veranderingen om ons heen, maar daar juist heel actief op inspeelt.

Je kunt stellen dat het onderwijs naar de 21e eeuw wordt gebracht. Met name directeur Ellen van den Heuvel heeft ons voortdurend bijgepraat zodat we aangesloten bleven bij de vorderingen en stappen in het proces. Maar ook hebben wij als deelraad onze mening gegeven en advies uitgebracht. Daar is in onderling overleg zeker iets mee gedaan. We hebben ons zeker ook kritisch opgesteld als daar aanleiding voor was of ideeën geopperd over de invulling van het concept.
BETROKKEN, VEILIG EN VERTROUWD
Aloysius De Roosten is een kleinschalige school. Ook als ouder ervaart u daarvan de voordelen. Op de eerste plaats omdat uw zoon of dochter erbij gebaat is en daarnaast omdat wij daardoor als onderwijsteam toegankelijk zijn en onze organisatie overzichtelijk is. We hebben een onderbouw- en bovenbouwteam dat bestaat uit een teamleider, een leerlingbegeleider, een aantal vaste vakdocenten en mentoren. Ouders en leerlingen weten waar ze terecht kunnen. Aloysius De Roosten is daarom ook een school waar leerlingen snel contact leggen. Ze staan er nooit alleen voor en voelen zich snel thuis. Dat is een van de belangrijkste redenen voor de keuze voor onze school.

Daarbij vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs: ouderbetrokkenheid. In onze visie is de begeleiding naar een diploma een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat een goed contact met thuis de prestaties van leerlingen positief beinvloedt. Niet zozeer onderwijs-inhoudelijk, maar in de vorm van het aanreiken van handvatten waarmee ouders hun kinderen kunnen stimuleren als het gaat om schoolgaan en leren. De communicatie tussen school, leerlingen en ouders is daarom open.
SNEL NAAR DE DE JUISTE INFORMATIE
Door op onderstaande links te klikken komt u op de bijbehorende inlogschermen:

  • Voor e-mailadressen van mentoren en docenten, klik hier
  • Voor informatie over PTA en examen leerjaar 3 en 4, klik hier
  • Voor informatie over studiekeuze begeleiding, klik hier