Coronamaatregelen voor in het onderwijs

Update 5 januari:

Er mag vanaf 10 januari weer fysiek onderwijs gegeven worden. Ouders en leerlingen hebben hier een brief over ontvangen.

Update 18 december: 

N.a.v. de persconferentie hebben alle ouders een brief ontvangen met informatie over de schoolweek 20 t/m 23 december.
Er wordt geen fysiek onderwijs gegeven.

 Update 6 december

Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november jl., van demissionair premier Rutte en minister De Jonge, heeft u van ons op 28 november jl. een brief ontvangen. Wij hebben daarin aangegeven welke maatregelen er met ingang van afgelopen maandag 29 november op onze school gelden. De belangrijkste maatregel was de herinvoering van de mondkapjes. Inmiddels zijn wij daar afgelopen week mee bekend geraakt en willen aanvullende informatie hierover met u delen om e.e.a. nog beter te laten verlopen.
Mondkapjesplicht
Het kabinet heeft het dragen van mondkapjes voor scholen met ingang van 29 november verplicht gesteld. Wij volgen deze maatregel van het kabinet op met instemming van de medezeggenschapsraad (MR) van Parmant Scholen. Dit betekent dat alle leerlingen, medewerkers en bezoekers op school een mondkapje moeten dragen bij verplaatsing in de algemene ruimtes (gangen en aula).
Wij hechten een groot belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zullen er dan ook op toezien dat het dragen van mondkapjes wordt nageleefd. Dit betekent:
•Leerlingen die hun mondkapje vergeten zijn, kunnen tegen betaling een mondkapje bij de receptie halen. Dit mondkapje is eenmalig te gebruiken en kost € 0,20 alleen contant en
gepast te betalen, met ingang van 7 december 2021.
•Als uw kind om medische redenen geen mondkapje mag of kan dragen, kunt u dit met de schoolleiding bespreken. De schoolleiding kan op basis van uw individuele situatie al dan niet ontheffing geven en/of een oplossing afspreken. 
•Leerlingen die zonder officieel geregistreerde reden weigeren een mondkapje te dragen, worden naar huis gestuurd. In overleg met de schoolleiding wordt besproken hoe het onderwijs vervolgd wordt.

Testbeleid
Bij milde klachten volstaat een zelftest. Is de zelftest negatief, dan kan men naar school komen.
Is de zelftest positief, dan blijft men thuis en wordt geadviseerd om een PCR-test bij de GGD te doen om de besmetting te bevestigen.

update 28 november:

De scholen blijven gelukkig open. Daar zijn wij heel blij om!
Deze maatregelen volgen op de al geldende basismaatregelen en de schoolspecifieke voorzorgsmaatregelen die wij al hebben genomen. Het is van groot belang dat wij samen zorgen dat deze maatregelen worden nageleefd om de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. 

Naar aanleiding van de  vrijdag 26 november gelden de volgende maatregelen op school met ingang van maandag 29 november:

- Het dragen van een mondkapje is verplicht in de algemene ruimtes (gangen en aula) en bij verplaatsing in de algemene ruimtes;
- Wij vragen iedereen om twee keer per week preventief een zelftest te doen, ook als je bent gevaccineerd (dringend advies). Zelftesten zijn op school gratis beschikbaar. De zelftesten worden thuis afgenomen.
- Wij vragen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden waar dit mogelijk is;
- Wij vragen iedereen om zich aan de basismaatregelen te houden;
-Wij vragen om met verkoudheidsklachten thuis te blijven en je te laten testen bij de GGD. 
- Wij vragen om de quarantaineregels te volgen als je zelf besmet bent of in nauw contact bent geweest met een besmet persoon. Gebruik hiervoor ‘de beslisboom 12+’;
- Indien nodig gaan wij in overleg met de GGD voor het in quarantaine sturen van klassen.

update 16 november

Op de persconferentie van 13 november jl. zijn er door demissionair premier Rutte aangescherpte maatregelen bekend gemaakt om de stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Eén van die maatregelen is de quarantaineplicht voor alle huisgenoten van personen die corona hebben.
Onderstaand een schema (beslisboom corona) waarmee bepaald kan worden of een leerling thuis in quarantaine moet blijven.
Uiteraard blijft de leerling ook zelf thuis na vaststelling van corona.

Mocht er van één van bovenstaande situaties sprake zijn neem dan altijd contact op met de school.


Beslisboom corona 12+_221121.pdf
Terug
Media
  • coronajpg